Skontaktuj się z nami

+48 668 106 068

Napisz wiadomość

terapeuci@talkandsolve.pl

EN

Terapia rodzin

Na czym polega terapia rodzin w duchu Kids' skills i jak wygląda?

 

Życie w rodzinie i z rodziną bywa nieprzewidywalne, czasem bardzo radosne, czasem bywają trudniejsze momenty, a czasem jest spokojnie i „normalnie". Te trudności, które możemy napotkać będąc z naszymi bliskimi są różnorodne, zdarzają się też takie, z którymi nie jesteśmy w stanie poradzić sobie bez zewnętrznego wsparcia. Jeśli poczujemy, że pojawił się kryzys w naszej rodzinie, że ciężko nam jest znaleźć rozwiązanie warto poszukać pomocy, którą może być terapia rodzin. Terapia ta angażuje część bądź całą rodzinę oraz pomaga wspólnie poszukać sposobów na powrót do rodzinnej równowagi. 

Czym jest terapia rodzin?

Terapia rodzin, nazywa także terapią rodzinną lub terapią dla rodzin, jest formą terapii systemowej. Zakłada ona, że każdy człowiek funkcjonuje w jakimś systemie, otoczeniu, które wzajemnie na siebie oddziałuje i wpływa - w tym wypadku takim systemem jest rodzina. Każdy jej członek funkcjonuje wraz z innymi, zaś zmiana w jednej części systemu (rodziny) wpływa na innych członków.
Sama terapia rodzin jest procesem terapeutycznym, gdzie terapeuta (lub terapeuci), stara się wsłuchać w głos wszystkich zaangażowanych członków rodziny by znaleźć rozwiązanie trudności , z jakimi rodzina pojawiła się w gabinecie, usprawnieniu komunikacji między członkami i polepszeniu jakości życia rodzinnego.

Jak wygląda terapia rodzin?

Terapia rodzin w naszym Centrum odbywa się zarówno online jak i stacjonarnie. Pozwala to na łatwy kontakt z Klientami w każdej sytuacji oraz zwiększa możliwości spotkań. Nasi terapeuci mają doświadczenie w pracy z różnymi grupami wiekowymi, które z powodzeniem wykorzystują w terapii rodzin, pracując zarówno z rodzicami, jak i dzieckiem czy dziećmi. Ważnym elementem terapii rodzi w naszym Centrum jest oparcie naszej pracy na podejściu terapeutycznym skoncentrowanym na rozwiązaniach (Solution focused brief therapy). Z założenia wzmacniamy rodzinę, bazujemy na zasobach rodziny i w centrum stawiamy dziecko – które nie może być delegatem problemów rodzinnych. Naszą pracę wzmacniamy o narzędzia takie jak metoda Kids' skills – wspólnie, całą rodziną uczymy się przezwyciężać problemy, które przyprowadziły rodzinę do gabinetu psychologicznego.

W terapii dla rodzin skupiamy się na problemach wychowawczych z jakimi mogą mierzyć się rodzice, staramy się ich wspierać oraz wprowadzać zrozumienie w komunikacji między członkami rodziny. Kiedy w rodzinie pojawiają się trudności, cała rodzina się z nimi mierzy, co może wpływać na rozwój dzieci, zatem celem takiej terapii jest także polepszenie oraz umocnienie więzi rodzinnych.. Zdrowe kontakty między członkami rodziny wpływają pozytywnie na komunikację oraz zmniejszają szansę na pojawienie się trudności w przyszłości.

Kto uczestniczy w terapii rodzin?

W terapii rodzinnej zazwyczaj uczestniczą członkowie rodziny, jednak nie musi być to w dosłownym znaczeniu cała nasza rodzina. Zazwyczaj konflikty motywujące do przyjścia na terapię rozgrywają się wśród członków rodziny mieszkających pod jednym dachem. Ich źródłem może być jednoczesne funkcjonowanie we wspólnej przestrzeni, które przy braku odpowiedniej komunikacji i problemach poszczególnych członków prowadzą do osłabienia więzi między mieszkańcami i różnych trudności. Bardzo często konflikty rodzą się na osi rodzic / rodzice – dzieci. W takich sytuacjach terapia rodzinna jest najbardziej wskazana, a efekty wspólnego uczęszczania na sesje przynoszą najlepsze efekty.

Jak wyglądają sesje?

Sesje w terapii rodzin wyglądają podobnie jak przy innych procesach terapeutycznych, z tą różnicą, że bierze w nich udział więcej niż tylko jeden Klient. Terapeuta (bądź terapeuci) prowadzący sesję jest bezstronnym specjalistą, który nie biorąc żadnej ze stron konfliktu, z jakim rodzina przyszła do gabinetu, stara się nawigować i zrozumieć relacje między członkami oraz źródło zaistniałego problemu.
Na pierwszej sesji członkowie rodziny przedstawiają się, mówią o sobie oraz opowiadają o trudności z jaką zgłosili się na terapię. Dzięki temu terapeuta nabywa wstępnego obrazu Klientów oraz ich sytuacji. W trakcie pierwszego spotkania omawiany jest także Kontrakt, czyli umowa między Klientami a terapeutą, jasno określająca ramy terapii, koszty, częstotliwość spotkań (czasem także ich ilość), metody odwoływania sesji oraz umawiania się. Terapeuta omawia go wraz z Klientami, uzgadnia szczegóły i odpowiada na wszelkie pytania związane z terapią czy sesjami. Pozwala to na otwartość komunikacji i świadomość wszystkich członków rodziny z czym wiąże się proces i jak on wygląda. Jest to niezbędne do dalszej, efektywnej pracy.

Kiedy warto rozważyć rozpoczęcie terapii rodzin?

Jeśli czujemy, że w naszej rodzinie pojawiają się ciągłe konflikty, mamy trudności natury wychowawczej, chcemy poprawić swoje kompetencje rodzicielskie, nie dogadujemy się z naszymi dziećmi (lub odwrotnie - z naszymi rodzicami), mamy trudności w komunikacji, wydarzyło się coś, co wpłynęło na dynamikę rodziny (śmierć, przeprowadzka, zaskakujące decyzje, itp.) lub występują jakiekolwiek konflikty dotyczące członków rodziny
i wpływające na nich - w każdej z tych sytuacji warto rozważyć terapię rodzinną. Jest ona sposobem nie tylko na wsparcie rodziców w trudnościach wychowawczych, ale także możliwością na naprawę więzi między członkami, wypracowanie zdrowych metod komunikacji oraz wzajemnego zrozumienia i empatii w rodzinie.

 


 

Co to jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach?

Punktem wyjścia w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) jest założenie, że pacjent, zgłaszając się po pomoc do psychologa, sam najlepiej wie, czego mu potrzeba. Jest ekspertem swojego życia, więc posiada kompetencje do rozwiązywania własnych problemów. Nie umiejąc sobie sam poradzić, znajduje wsparcie w psychoterapeucie.


TSR to terapia bez analizy przyczyn. Bez rozpamiętywania przeszłości.
Energia „idzie" w szukanie rozwiązań problemów. Skupianie się na teraźniejszości i przyszłości.
TSR pomaga budować wizję dobrego życia i stawiać konkretne cele.

Założenia PSR - Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach
Zawarte są w tzw. filozofii centralnej i wskazują:

  1. Jeśli coś działa - rób tego więcej.
  2. Jeśli coś nie działa - rób coś innego.
  3. Jeśli coś się nie popsuło - nie naprawiaj. I nie komplikuj życia, bo ono jest proste.

Czy TSR jest odpowiednia dla rodzin?

Tak! To wsparcie dla rodziców zmagającym się z problemami wychowawczymi oraz dla małżeństw i związków partnerskich w kryzysie.

Dlaczego Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach dobrze sprawdzi się dla rodzin?

TSR na „tak" dla rodzin, ponieważ:

  • Opiera się na autentyczności, akceptacji i empatii, które są budulcami ciepła rodzinnego.
  • Jest prosta, skuteczna i sprzyja współpracy domowników.
  • Jest krótkotrwała - już po kilku sesjach poprawicie to, co wymaga naprawy, koncentrując się tylko na najważniejszych kwestiach.
  • Skupia się na nabywaniu nowych umiejętności, a nie na roztrząsaniu problem. Nie jest udręką.
  • Działa w zgodzie z naturą dzieci, które to mają wewnętrzną motywację do przezwyciężania trudności. Aby poradzić sobie z problemem, nie potrzebują go szczegółowo analizować! I właśnie na tym opiera się TSR.
Skontaktuj się z nami, daj szansę Sobie pomóc

Terapeuci Talk&Solve 

Warszawa - Śródmieście:

Al. Armii Ludowej 7 m. 6
00-575 Warszawa

Centrum Terapii Rodzin i Dzieci

Ul. Krasickiego 62
05-500 Nowa Iwiczna

 

Przejdź do zakładki Kontakt i zobacz jak łatwo do nas trafić 

Telefon:
+48 668 106 068

 

Therapy in English:

+48 668 106 068

 

e-mail:

terapeuci@talkandsolve.pl

 

 

© TALK&SOLVE- All Rights Reserved.