Skontaktuj się z nami

+48 668 106 068

Napisz wiadomość

terapeuci@talkandsolve.pl

EN

Kluzula informacyjna

  1. Administratorem Twoich danych osobowych są Kaiku Kamila Kalbarczyk, Al. Armii Ludowej 7/6, 00-575 Warszawa, NIP 9521927796 i Terapia Skoncentrowana Monika Rzońca, Al. Armii Ludowej 7/6, 00-575 Warszawa, NIP 9512066604 zwane dalej łącznie: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: terapeuci@talkandsolve.pl lub telefonując pod numer: +48 603 44 88 88
  2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja prośby o nawiązanie kontaktu/udzielenie odpowiedzi, pomiędzy Tobą a Administratorem (lub jedną z osób wchodzącą w skład Administratora), zwana dalej: "Kontaktem", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Kontaktu oraz do podjęcia niezbędnych działań przed ewentualnym zawarciem umowy świadczenia usług przez Administratora.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Kontaktu będą niemożliwe.
  5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. na czas realizacji Kontaktu i okres sześciu miesięcy po jego zakończeniu.
  6. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom: osobom odpowiedzialnym do udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Skontaktuj się z nami, daj szansę Sobie pomóc

Terapeuci Talk&Solve 

Warszawa - Śródmieście:

Al. Armii Ludowej 7 m. 6
00-575 Warszawa

Centrum Terapii Rodzin i Dzieci

Ul. Krasickiego 62
05-500 Nowa Iwiczna

 

Przejdź do zakładki Kontakt i zobacz jak łatwo do nas trafić 

Telefon:
+48 668 106 068

 

Therapy in English:

+48 668 106 068

 

e-mail:

terapeuci@talkandsolve.pl

 

 

© TALK&SOLVE- All Rights Reserved.